Privatlivspolitik2018-09-17T15:25:04+00:00

 Anvendelse af persondata hos Sct. Nicolai Ure

Sct. Nicolai anvender persondata til løsning af de ydelser og opgaver, som vore kunder rekvirerer.

For at løse disse opgaver er det nødvendigt, at Sct. Nicolai ure indsamler, opbevarer og behandler data af forskellig karak- ter.

Disse data omhandler typisk kundens navne- og adresseopysninger, ID-oplysninger – herunder opbevaring og kommunikation/databehandling ved anvendelse af cpr-nummer, CVR-nummer og andre offentlige ID-oplysninger.

Sct. Nicolai Ure lagre disse oplysninger i selvstændige og sikrede softwaremiljøer via hostede løsninger hos IT-udbydere, som Sct. Nicolai ure har indgået databehandleraftaler med.

Sct. Nicolai Ure er i forhold til kunderelationen den dataansvarlige og kan i den sammenhæng defineres som databehandleren, idet vore ydelser er et resultat af behandling af data, der bl.a. indhentes og kodes via ID-oplysninger.

Sct. Nicolai Ure udveksler data af forskellig karakter, der omfatter informationer om de ovenfor anførte registrerede ID-oplysninger.

En hver dataudveksling sker med hjemmel i lovgivning, herunder skattelovgivningen, revisorloven, regnskabsloven og/eller andre relevante love og bestemmelser udstedt af en offentlig myndighed.

Dataudvekslingen med tredje mand omfatter kun myndigheder. Anden udveksling af data med tredje mand sker efter gensidig aftale med kunden og kan omfatte udveksling af data med forsikringsselskab, A-kasse, pensionskasse, pengeinstitut eller anden relevant aktør. En sådan udveksling sker som led i løbende og kontinuerlig løsning af de opgaver, som er aftalt mellem Sct. Nicolai ure og kunden.

Der sker ingen udveksling i markedsføringsmæssige øjemed. Indsigt

Som kunde kan du til en hver tid få indsigt i de registrerede persondata Sct. Nicolai Ure har registreret. Indsigt fås ved henvendelse til mail@shop-ur.dk med angivelse af fulde navn, adresse og CPR/CVR-nummer-angivelse.

Sct. Nicolai forbeholder sig ret til at foretage kontrol af, at henvendelse kommer fra ejeren af persondata.

Nyhedsbreve

Som kunde hos Sct. Nicolai ure tilmeldes man automatisk en nyhedsmail, med mindre man ved kundeetableringen positivt har frabedt sig sådanne henvendelser. En hver modta-ger af kundemails kan afmelde nyhedsmail ved direkte af- klik i bunden af udsendte nyhedsmails.

Kommunikation og digital udveksling af data

Sct. Nicolai ure kommunikerer med kunden igennem anvendelse af ukrypterede mails, med mindre andet konkret er aftalt med kunden.

Sct. Nicolai Ure har derved ret til at fremsende persondata – f.eks. selvangivelser, regnskaber mv. – ved anvendelse af ukrypteret mail.

De persondata som Sct. Nicolai ure opbevarer – opbevares som udgangspunkt digitalt – og en hver kunde kan ved henvendelse til mail@shop-ur.dk få etableret fast adgang til arkiverede digitale stamdata, f.eks. vedtægter, skøder, selvangivelser, regnskaber osv. Når kunden har modtaget digital online adgang til stamdata, påhviler det kunden selv at sikre, at adgangen ikke gøres tilgængelige for andre end kunden. Sct. Nicolai ure kan ikke gøres ansvarlig for uretmæssig udlevering og anvendelse af adgangskoder til stamdata.

Sletning af data

Når anvendelse af data er ophørt, som følge af kunderelationens ophør eller tilsvarende, arkiveres persondata digitalt og slettes efter en periode – typisk op til 3 år.

Persondata anvendes ikke efter ophør af en kunderelation, men opbevares alene til opfyldelse af bestemmelserne i gældende revisorlov, dokumentation for udført arbejde mv.

Der bruges cookies på Sct. Nicolai ure’s hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat af Sct. Nicolai ure’s hjemmeside har en levetid på 14 dage.

Der bruges følgende typer cookies:

– Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan for- bedre hjemmesiden (tredjepartscookie)

– Optimering af brugeroplevelsen på websitet (førstegangs- cookies og Session-cookies).

Vi bruger cookies på denne side. Ønsker de at acceptere dette? Jeg acceptere
preloader